تایید نوع

در راستاي تصميمات موسسه استاندارد و اجباري شدن اجراي  استاندارهای 51 گانه خودرو در تاريخ 24/08/1382 پروانه تائید صلاحيت بازرسي فني در زماینه تائید نوع خودرو به شرکت بازرسي مهندسي ایران اعطا گرديد. و از اسفند ماه سال 1382 گروه کار خود را به عنوان بازوي اجرايي موسسه به صورت جدي و خاص آغاز نمود.

ادامه مطلب

بازرسی کالاهای وارداتی وصادراتی

1- بازرسي كالا در كليه گذرگاه هاي ورودي و گمركات كشور
2- توانايي بازرسي كالا در محل مورد درخواست خريدار يا فروشنده كالا
3- بازرسي انواع ماشين آلات وارداتي پس ازنصب در كارخانه 

بازرسی تجهیزات صنعتی

اين گروه در سال 1368 با هدف انجام بازرسي هاي عميق و همچنين ارائه خدمات بازرسي فني تاسيس گرديد كه از بدو تاسيس تاكنون در بسياري از پروژه هاي ملي كشور خدمات گسترده خود را ارائه نموده است.

بازرسی قطعات خودرو

اين گروه از سال 1375 فعاليت خود را با ماموريت صحه گذاري محصول و فرآيند توليد قطعات و مجموعه هاي توليدي انبوه سازان (صنعت خودرو) مطابق با استاندارد هاي مرجع آغاز كرده است.


  • نشریه داخلی شرکت بازرسی مهندسی ایران - شماره ۱۱۵-۱۱۶
  • نشریه داخلی شرکت بازرسی مهندسی ایران - شماره ۱۱۵-۱۱۶
  • نشریه داخلی شرکت بازرسی مهندسی ایران - شماره ۱۱۵-۱۱۶

نشریه داخلی شرکت بازرسی مهندسی ایران - شماره ۱۱۵-۱۱۶

نشریه داخلی شرکت بازرسی مهندسی ایران - شماره ۱۱۵-۱۱۶


  • شماره 25 و26 - خرداد و تیر 94
  • شماره 25 و26 - خرداد و تیر 94
  • شماره 25 و26 - خرداد و تیر 94

شماره 25 و26 - خرداد و تیر 94

صندوق برای معلم نه معلم برای صندوق


نمایندگان